agk - florone / aquıla karo halı teknik şartnamesi