SONUÇ İLANI
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
 
İhale kayıt numarası : 2020/247386
1- İhalenin
a) Tarihi : 16.06.2020
b) Türü : Yapım işi
c) Usulü : Açık
d) Yaklaşık Maliyeti : 82.729.327,37 TRY
2- İhale konusu yapım işinin
a) Adı : ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ 50 YATAKLI DEVLET HASTANESİ YAPIM İŞİ
b) Yapılacağı yer : Ankara İli Akyurt İlçesi
c) Süresi : 700
3- Teklifler
a) Doküman Satın Alan Sayısı : 65
b) Dokümanı EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indiren sayısı : 65
c) Toplam Teklif Sayısı : 28
d) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 14
e) Yerli istekli lehine
fiyat avantajı uygulaması : Uygulanmamıştır
4- Sözleşmenin
a) Tarihi : 24.12.2020
b) Bedeli : 57.100.000,00 TRY
c) Süresi : 04.01.2021 - 05.12.2022
d) Yüklenicisi : METE ERGÖNÜL
e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye
f) Yüklenicinin adresi : .......
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
www.ekap.kik.gov.tr