LOJİSTİK MERKEZİ İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 63/1 pafta 125 parsel, 72.426,09 m² yüzölçümlü arazinin 35.000 m² lik kısmında Lojistik Merkezi yaptırılması için inşaat ihalesi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “İstanbul ili, Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:28 Beyoğlu / İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İhaleye ait idari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 08.04.2020 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 09.04.2020 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 2100/1