Ankara’da yer alan “Şaşmaz Opet” otomatik kapılarında “record”

markası ve “record Karadeniz Bölge Distribütörü

Çağatay Alüminyum’u” tercih etmiştir.