AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, İHSANİYE MAHALLESİ, 1771 ADA, 1 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILMASI İÇİN PROJE İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Amasya İli, Merkez İlçesi, İhsaniye Mahallesi,1771 Ada, 1 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Kan Bağış Merkezi inşaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanması işidir.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 25.09.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü/Evrak Birimine vermiş/ göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 26.09.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7682/1-1

?