İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Varlıkları Daire Başkanlığından: Yarışmanın Adı: Taksim Kentsel Tasarım Yarışması
Yarışmanın Şekli ve Türü: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; uluslararası, iki kademeli kentsel tasarım yarışmasıdır.
Yarışmanın Yeri ve Konusu: Yarışma alanı İstanbul ili Beyoğlu ve Şişli ilçesi içinde yer almaktadır. Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde Taksim’in kentsel tasarım projesinin hazırlanmasıdır.
Yarışmaya Katılma Koşulları: Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır: Genel Koşullar • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak. • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak. 1. Kademe Koşulları • Bu kademede yarışmaya şehir plancısı, mimar veya peyzaj mimarı olarak bireysel ya da ekip halinde katılım mümkündür. 2. Kademe Koşulları • Yarışmanın ikinci kademesine yalnız birinci kademede seçilmiş olan projelerin sahipleri katılabilirler. • Bu kademede en az bir şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarından oluşan ekip yapısı oluşturularak başvuru yapılması zorunludur. o Türkiye’den katılım için TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Mimarlar Odası ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın meslekten men cezalı durumunda bulunmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak. o Türkiye dışından katılım için kendi ülkelerinde resmi kabul gören şehir plancısı, mimar ve peyzaj mimarı disiplinlerinden en az birer üyeyi ekipte bulundurmak. Yarışma Takvimi İlk Kademe Takvimi •
Yarışmanın ilanı: 2 Mart 2020, Pazartesi • İlk kademe için son soru sorma tarihi: 20 Mart 2020, Cuma •
İlk kademe için yanıtların ilan tarihi: 24 Mart 2020, Salı •
İlk kademe için son teslim tarihi: 10 Mayıs 2020, Pazar, saat 23:59 gmt+3 İkinci Kademe Takvimi • 2. kademeye geçenlere bildirim yapılması: 19 Mayıs 2020, Salı • Yer görme için son tarih: 28 Mayıs, 2020, Perşembe • 2. kademe için son soru sorma tarihi: 29 Mayıs 2020, Cuma • 2. kademe için yanıtların gönderim tarihi: 1 Haziran 2020, Pazartesi • 2. kademe için son teslim tarihi: 29 Haziran 2020, Pazartesi, saat 23:59 gmt+3 • 2. kademe için jüri değerlendirmesi başlangıcı: 3 Temmuz 2020, Cuma • Kolokyum ve ödül töreni: 18 Temmuz 2020, Cumartesi Jüri Üyeleri Danışman Jüri Üyeleri • Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı • Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı • Mahir Polat, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı • Tayfun Kahraman, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı • Hayri Haydar Karabey, Mimar • Korhan Gümüş, Mimar • Ömer Yılmaz, İPA Yarışmalar Koordinatörü Asli Jüri Üyeleri • Ayşe Zeynep Ahunbay, Mimar • İpek Akpınar Aksugür, Mimar • Can Kubin, Şehir plancısı • Arzu Kutkam, Peyzaj mimarı • Kerem Piker, Mimar (Jüri Başkanı) • Manuel de Rivero, Mimar • Rainer Schmidt, Peyzaj mimarı Yedek Jüri Üyeleri • Arman Akdoğan, Mimar • Tomris Akın Paşaoğlu, Mimar • Melih Birik, Şehir plancısı • Meltem Erdem Kaya, Peyzaj mimarı Raportörler • Merve Ala, Mimar – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı • Başak Çelik, Mimar – İPA Yarışmalar • Kübra Elif Durgun, Mimar Raportör Yardımcıları • Sinan Çağlar, İstatistikçi – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı • Salime Benan Kaya, Şehir Plancısı – İPA Yarışmalar • Şima Topaloğlu, Şehir Plancısı – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Ödüller Birinci kademeyi geçen 20 projenin her birine 5.000 € ödeme yapılacaktır. İkinci kademede birinci kademe için ödenen 5.000 €’ya ek olarak ikinci kademeye geçmiş olan tasarım sahiplerine aşağıdaki ödüller dağıtılacaktır: • Eşdeğer ödül: 50.000 € (3 adet) • Eşdeğer mansiyon : 10.000 € (5 adet) Şartname ve Eklerinin Temini Şartname ve ekleri İdare’nin web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 50 Euro veya 300 TL karşılığında ödeme yaparak yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
Banka hesap bilgisi: TR830001500158007294544045 (TL hesabı, Vakıfbank) TR 300001500158048013864405 (Euro hesabı, Vakıfbank) Yer Görme Bu yarışmada ikinci kademeye kalan ekipler için yer görmek zorunludur. Yer görme şehir plancısı, mimar ya da peyzaj mimarı müelliflerden birisi tarafından yapılmak zorundadır. Yarışmacılar yarışma alanını gezmek için ayırdıkları 4 saatlik zaman dilimini yarışma iletişim adresine eposta göndererek randevu alacaklardır. İkinci kademede yapılacak yer görme için son tarih yarışma takviminde belirtilmiştir. Yer görme için ödeme yapılmayacaktır.
İdarenin Adı ve Adresi Yarışmayı Açan Kurum : İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Adres : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kasımpaşa Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1 Kasımpaşa 34440 Beyoğlu / İSTANBUL
Telefon : +90 (212) 449 4000
E-posta : taksim@konkur.istanbul
Web adresi : konkur.istanbul/taksim