1
ÇUHADAROĞLU 2019 YILI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Alüminyum sektörünün önemli kuruluşlarından ÇUHADAROĞLU, her yıl tekrarlanan, ulusal, tek kademeli öğrenci proje yarışmasını duyuruyor. Yapı ve tasarım sektörünün gelişiminde, yaratıcı, genç fikirlerin üretilmesini teşvik eden, bu yıl on altıncısı düzenlenecek yarışmanın konusu “Mimarlık İşliği” olarak belirlenmiştir.
YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI
“MİMARLIK İŞLİĞİ”
Fransızca “atölye” kelimesi ile eş anlamlı olan “İŞLİK” sözcüğünün, TDK’ ya göre sözlük anlamı “Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer” dir.
Genel anlamı ile işlikler, sanat ve zanaatın üretimine ve eğitimine odaklanan mekanlar olmuşlar, öte yandan üretim ve eğitimi kapsayan pek çok alanda da stüdyo, atölye gibi isimlerle varlıklarını sürdürmüşlerdir. Günümüzde mimarlık alanında hem (enformel veya formel) eğitimin hem de tasarım eyleminin bu işliklerde gerçekleştiği görülmektedir. Mimari işlikler, bilgi ediniminin ve aktarımının gerçekleştiği ve mimari üretimin gerektirdiği; karşılaşma, farklı disiplinlerle birlikte çalışma ve birlikte var olma olanaklarını da sunan mekanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu doğrultuda yarışmanın konusunu oluşturan “MİMARLIK İŞLİĞİ” enformel çalışmaların yapıldığı ve/veya formel eğitime eklemlenen, öğrenme-tartışma-sorgulama-tasarlama ve benzeri birçok eylemin bir arada gerçekleştiği bir mekanlar bütünü olarak düşünülmelidir. Bu mekanların, mimarlığın doğasında bulunan kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, herkes için tasarım gibi kavramlara cevap verebilmesi, odağına ise disiplinler arası üretimi alması beklenmektedir.
YER
Yarışmacı yer seçiminde serbesttir, ancak tasarımını var olan bir yerde gerçekleştirmelidir. Yarışmacıların farklı karşılaşmalara ve birlikteliklere olanak verecek, mimarlık işliğinin kendisini de kamusallığın bir parçası haline getirecek nitelikteki mekanlar önermesi ve seçilen yerin bağlamının işliğin tasarımında rol oynaması gerekmektedir.
PROGRAM
Yarışmacılardan var olan eğitim kalıplarının dışında geliştirecekleri (yaratıcılıklarının paralelinde oluşturacakları) senaryo doğrultusunda program/programlar önermeleri beklenmektedir.
2
YARIŞMAYA KATILIM AŞAMALARI
Üyelik; www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden üye olarak, bireysel / ekip katılım formunun doldurulması, istenen belgelerin sisteme, yarışma takvimine uygun olarak yüklenmesi ile başlamaktadır.
Proje Teslimi; Yarışmacıdan istenenler bölümünde yer alan fiziki projelerin, açıklama raporunun, kimlik zarfının; Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yıldız Mh., YTÜ No:16, 34349 Beşiktaş/İstanbul adresi, Alıcı Sn. Araş.Görevlisi Serhat Ulubay ve Sn. Araş.Görevlisi Serkan Ustaoğlu ‘na rumuz ve ambalaj esaslarına uygun olarak teslim edilmesi süreçleri ile tamamlanmaktadır.
YARIŞMA SÜRECİ
1.ÜYELİK
Katılım, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yapılmaktadır. Kullanıcı adı ve şifre ile üyelik sağlanmaktadır. Kişisel bilgiler, TC kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, okul, bölüm, sınıf bilgileri eksiksiz doldurmalıdır. Üyeliği eksiksiz tamamlayan yarışmacılara mail ile aktivasyon onayı gelmektedir. Aktivasyonu tamamlanan yarışmacılar tekil katılımlarda bireysel katılım formunu, ekip ile yapacağı katılımlarda ekip lideri tarafından doldurulacak ekip katılım formunu indirmelidir. Not: Bireysel / Ekip katılım formu imzalanmalı ve sistem üzerine imzalı hali yüklenmelidir. 1.1 BİREYSEL KATILIM FORMU Yarışmacı isim, soy isim bilgisi, iletişim bilgileri, TC kimlik numarası, okulu, bölümü, sınıfı gibi bilgileri eksiksiz doldurup, üye olduktan ve aktivasyonu tamamlandıktan sonra bireysel katılım formunu imzalı şekilde doldurmalıdır. www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesinde ayrıca altta belirtilmiş maddeleri; 1. TC kimlik bilgileri, kişisel bilgilerini, iletişim bilgilerini, 2. Bireysel katılım formu imzalı halini, 3. Nüfus Cüzdanı kopyasını, 4. Öğrenci belgesini, 5. Fiziki proje teslimlerinde şartnamede belirtilen gün ve saate sadık kalacak şekilde ibraz ettiği kargo teslim tutanağını,
3
6. Yarışma paftalarının tamamını (katmanlar [layerlar] ile kaydedilmiş .tiff formatında ve 300 dpi çözünürlükte), 7. Mimari açıklama raporunu (.txt , .doc ya da .docx formatında)
sisteme yüklemelidir.
Tüm belgelerin son yükleme tarihleri tüm yarışmacılara e-mail aracılığında iletilmektedir. Sisteme kayıt olup, başvuru formunu dolduran ve sisteme yükleyen her yarışmacıya sistem otomatik olarak 5 rakamlı bir rumuz vermektedir. Sistem tarafından verilen beş haneli rumuz yarışma ve jüri değerlendirme süresince yarışmacının kimliği yerine geçmektedir. Bu rumuzun; fiziki proje teslimlerinde paftalarının, pafta ile iletilecek açıklama raporunun ve kimlik zarfının sağ üst köşesine yazılması zorunludur. 1.2. EKİP KATILIMI FORMU Ekip katılımlarında bu form seçilmelidir. Ekip katılımlarında, ekip lideri ekip üyelerince belirlenir. Üye girişi ekip lideri üzerinden tamamlanır. Ekip lideri, üyeliğini tamamlaması, aktivasyon onayını alması akabinde ekranın sağ üst bölümünde yer alan ekip üyesi ekle linkine tıklamalıdır. Bu forma, her bir ekip üyelerinin isim soy isim bilgilerini, TC kimlik bilgilerini, iletişim, okul, bölüm, sınıf bilgileri eksiksiz doldurması gerekmektedir. “Ekip üyesi ekle” linki : ekip liderinin yarışmaya beraber katılacağı ekip üyelerinin bilgilerini eksiksiz yazacağı formdur. Ekip lideri, ekip üyesi ekleyerek doldurduğu formu tüm ekip üyelerinin imzasını aldıktan sonra sisteme yüklemelidir. www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesinde ayrıca altta belirtilmiş maddeleri; 1. Ekip liderinin; Kişisel bilgilerini, iletişim bilgilerinin yer aldığı üye girişi ve aktivasyonu sonrasında; ? Ekip katılım formunun imzalı halini, ? Nüfus Cüzdanı kopyasını, ? Öğrenci belgesini, ? Fiziki proje teslimlerinde şartnamede belirtilen gün ve saate sadık kalacak şekilde ibraz ettiği kargo teslim tutanağını, ? Yarışma paftalarının tamamını (katmanlar [layerlar] ile kaydedilmiş .tiff formatında ve 300 dpi çözünürlükte), ? Mimari açıklama raporunu (.txt , .doc ya da .docx formatında) sisteme yüklemelidir.
4
2. Tüm ekip üyelerinin; Ekip üyesi ekle linkine tıklayarak; ? Bireysel / Ekip katılım formunun imzalı halini, ? Nüfus Cüzdanı kopyasını, ? Öğrenci belgesini, sisteme yüklemesi gerekmektedir. Tüm belgelerin son yükleme tarihleri tüm ekip liderlerine e-mail aracılığında iletilmektedir.
KATILIM KOŞULLARI
1. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekip başının mimarlık bölümü lisans öğrencisi olması şartı aranmaktadır. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur. Grup katılımlarında, üniversitelerin farklı bölümlerinde (mimarlık bölümü dışında herhangi bir bölüm) öğrenim gören lisans öğrencileri, mimarlık bölümünde öğrenci olan ekip lideri ile yarışmaya katılabilmektedir.
2. Ekip katılımlarında ekibe dahil olan ekip üyeleri ya da ekip lideri dilerse yarışmaya ayrıca bireysel katılımda bulunabilmektedir. Bu durumda yarışmaya katılacak öğrencinin www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yeniden bireysel katılım yapacağı yeni üyelik oluşturması, bireysel katılım formu doldurarak yeniden başvuru yapması şartı aranmaktadır.
3. Yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki okullar/ üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilmektedir.
4. 2019 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilmektedir. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, ekip katılımlarında, tüm ekip üyelerinin yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenci olduğunu ilgili üniversitenin Öğrenci İşleri’nden ya da E-Devlet sisteminden alacağı öğrenci belgesi ile belgelemesi gereklidir. Mezun olacak öğrencilerin öğrenci belgesi alırken sorun yaşamaması adına yarışma ilan edildikten kısa süre sonra, tatil dönemine girmeden, öğrenci belgesini alması önerilmektedir.
5. Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu aranmaktadır.
6. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
7. Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı Kanun’un hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla yarışmacılar projelerinin ÇUHADAROĞLU tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın aracılığıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Ödül alan projeler iade edilmeyecektir. Teslim edilen tüm projeler, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi arşivinde kalacaktır.
8. Yarışmaya jüri üyeleri, raportörler ve ÇUHADAROĞLU çalışanları ile birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar.
5
9. Yarışma süresince hiçbir yarışmacı jüri heyeti ve raportörler ile direk temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, Yarışma Takviminde belirtilen sürede (soruların son iletilme tarihi) www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden iletişim@cuhadaroglu.com adresine iletilecektir. Son soru sorma tarihinden sonra bu mail adresine iletilen sorular cevaplanmayacaktır. Telefon ile cevap verilmemektedir.
10. Proje ve yarışma esaslarının tam ve eksiksiz yerine getirilmesi için yarışmaya katılacak her öğrencinin şartnameyi dikkatlice okuması gerekmektedir. Ayrıca tüm yarışmacıların www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yayınlanacak Yarışma Takvimi’ni takip etmeleri ve takvimde belirtilen tarihlere uymaları gerekmektedir.
11. Proje teslim süresini geçiren, yarışmacılardan istenenleri eksik-hatalı gönderen veya www.ogrenciprojeyarismasi.com üzerinden sisteme yüklenecek belgeleri istenen zamanda yüklemeyen, ambalaj hatasından kaynaklı hasarlı proje teslim eden tüm yarışmacıların projeleri, jüri değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.
12. www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden üye olunduktan sonra sistem tarafından otomatik olarak verilen beş haneli rumuzun yazılması zorunludur. Hiçbir öğrencinin yarışmacıdan istenen belgeler bölümünde hiçbir proje ve belgeye isim soy isim yazmaması gerekmektedir Bu rumuz; yarışmadan istenen belgelerde; yarışma paftasının sağ üst bölümüne, açıklama raporunun sağ üst bölümüme, kimlik zarfının sağ üstüne mutlaka yazılmalıdır.
13. Proje teslimlerinin kargo nedenli hasar görmesinden ÇUHADAROĞLU veya YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ sorumlu değildir. Kargo hasarlı projeler jüri değerlendirmelerine alınmamaktadır.
14. Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini okumuş, kabul etmiş sayılırlar.
2.PROJE TESLİMİ Yarışmacılardan istenenler bölümünde yer alan şartlara göre proje paftaları, açıklama raporu ve kimlik zarfı rumuz ve ambalaj esaslarına uygun olarak kargo yoluyla ya da elden teslim olacak şekilde yapılmaktadır. 2.1.Elden Teslim; Yarışma takvimindeki proje teslim gününe dek; Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yıldız Mh., YTÜ No:16, 34349 Beşiktaş/İstanbul adresi, Alıcı Sn. Araş.Görevlisi Serhat Ulubay ve Sn. Araş.Görevlisi Serkan Ustaoğlu adına imza karşılığı ile teslim edilir. İmza kısmına teslim edilme tarihi muhakkak yazılmalıdır. 2.2.Kargo Teslimi; Yarışma takvimindeki proje teslim gününe dek; Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yıldız Mh., YTÜ No:16, 34349 Beşiktaş/İstanbul adresi, Alıcı Sn. Araş.Görevlisi Serhat Ulubay ve Sn. Araş.Görevlisi Serkan Ustaoğlu adına kargo
6
fişinde tarihi, saati, gönderi kodu, ambalaj ve rumuz esaslarına uygun olacak şekilde herhangi bir kargo şirketi ile gönderilmelidir. Kargo fişi sisteme mutlaka yüklenmelidir.
YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
1. Tasarımı açıklayan 2 ve 3 boyutlu görseller: (en fazla 2 adet dikey A1 pafta) (Pafta teslimleri rulo biçiminde yapılmalıdır. Sert zemin ya da fotoblok altlık istenmemektedir)
a. Planlar, Kesitler, Görünüşler (Çizim teknikleri ve uygun ölçek/ölçekler katılımcılar tarafından belirlenecektir.)
b. Perspektifler, Eskizler, Diyagramlar, Şemalar, Model görünümleri
2. Açıklama raporu: (En fazla 500 kelime olmak üzere, 12 punto ile yazılacak, A4 boyutunda basılacaktır.
3. Kimlik zarfı: Projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde - el yazısı olmamak koşulu ile - “Çuhadaroğlu Alüminyum 2019 Öğrenci Proje Yarışması Kimlik Zarfı” başlığı yazılı, kapalı ve içini göstermeyen bir zarf koyulacaktır. Kimlik zarfı içine;
a. www.ogrenciprojeyarismasi.com adresinde yer alan imzalı “Yarışma Katılım Formu” (Bireysel başvurularda başvuran öğrenci tarafından, ekip olarak katılım durumunda, ekip liderlerince ekibe dahil her katılımcı üye için imzalı, doldurulmuş olmalıdır.),
b. Öğrenci belgesi,
c. TC kimlik No’lu bir kimlik belgesinin fotokopisi,
konulmalıdır.
RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI
Beş rakamdan oluşan rumuz www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yarışmaya katılacak öğrenciler üye olduklarında sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. Bu rumuz,
• Teslimi yapılacak paftaların,
• Paftalarla beraber teslim edilecek açıklama raporunun,
• Kimlik zarfının,
• Ambalajın,
sağ üst köşesine, 2 cm yüksekliğinde olacak şekilde yazılacaktır.
7
TESLİM KOŞULLARI
1- Projelerin zarar ve hasar görmeyecek şekilde paketlenmesi gerekmektedir. Gönderilecek ambalaj üzerinde başka bir marka veya kurumun reklamı olmamalıdır.
2- Proje teslimlerinde paftalar, açıklama raporu ve kimlik zarfı dış etkilerden zarar görmeyecek şekilde bir paket içerisinde teslim edilmelidir.
3- Kimlik zarfı dışında paftalarda yarışmacıların kimliklerine ilişkin herhangi bir ifade yer alan projeler değerlendirmeye alınmamaktadır. Paftaların projelerin görünmeyeceği bir şekilde paketlenmesi gerekmektedir.
4- Rumuz bilgilerinin yarışmacılardan istenen belgeler bölümünde ilgili belgelere, tanımlandığı şekilde yazılması gerekmektedir.
RAPORTÖR DEĞERLENDİRMESİ
1. Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfları, jüri değerlendirmesi tamamlandıktan sonra raportörler tarafından açılır ve tüm katılımcıların kimlikleri rumuzları merkez alınarak, yarışma tutanağında yer alır.
2. Proje paftasının üzerinde ya da kimlik zarfının üstünde rumuz yazılmadan teslim edilmiş projeler için raportörler tutanak tutmaktadır.
3. Jüri değerlendirmeleri rapörtörler tarafından hazırlanmakta, jüri heyetine sunulmaktadır.
4. Diskalifiye koşullu tüm projelerin tutanakları raportörler tarafından alınmakta ve jüri heyetine değerlendirme günü tutanakları ile sunulmaktadır.
DİSKALİFİYE EDİLME KOŞULLARI
1. Jüri heyeti ve raportörlerle direk temasa geçme durumunda, şartnamede belirtilen tüm esas ve koşulların yerine getirilmemesi, eksik-hatalı yerine getirilmesi durumlarında, seçici kurul üyeleri, raportörler ve ÇUHADAROĞLU çalışanları ile birinci derece yakınlıkları ispat edilmesi, üyeliğin tamamlandığı, sisteme yüklenecek belgelerin eksiksiz olduğu ancak fiziki projelerin teslim edilmediği ve yarışma takvimine uyulmadığı durumlar diskalifiye koşulu sayılmaktadır.
2. Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu aranmaktadır. Bu şart ihlali jüri heyeti, rapörtörler, yada diğer yarışmacılar aracılığı ile tespit edildiğinde bireysel yahut ekip katılımı ile yarışmacıların / yarışmacının kazandığı ödül ve derecesi geri alınmakta, yarışmacı / yarışmacılar diskalifiye olmaktadır. Bu durumda raportörler tarafından jüri heyetinin imzaladığı açıklama yazısı Çuhadaroğlu’na iletilmektedir. www.ogrenciprojeyyarsimasi.com sitesi üzerinden bu açıklama metni yayına alınmaktadır.
8
3. Kimlik zarfı dışında paftalarda yarışmacıların kimliklerine ilişkin herhangi bir ifade yer alan projeler değerlendirmeye alınmamaktadır. Yarışmacıdan istenen belgeler bölümünde sıralanan hiçbir belge, proje paftası ve zarfa isim –soy isim bilgisi yazılmamalıdır. İsim ve soy isim yazılı, teslim edilen projeler diskalifiye nedenidir.
4. Kargo hasarlı projeler, paftası yırtılmış projeler değerlendirmeye alınmamakta, diskalifiye olmaktadır.
YARIŞMA TAKVİMİ
10 Mayıs 2019 : Yarışmanın duyurulması
17 Haziran 2019 : Soru sorulması için son tarih
28 Haziran 2019 : Soruların yanıtlanması
02 Eylül 2019 : Üyelik- Proje teslimi, saat 17.00’ye kadar
09 Eylül 2019 : Jüri değerlendirmesi
16 Eylül 2019 : Sonuçların duyurulması
30 Ekim 2019 : Sergi açılışı
4 Kasım 2019 : Kolokyum ve ödül töreni – Yıldız Teknik Üniversitesi
YARIŞMA TAKVİMİ ŞARTLARI
1. Yarışma takvimi www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesinde yayınlanacaktır.
2. Bireysel veya Ekip Katılım Formu en geç 02 Eylül 2019 saat 17.00’ye kadar doldurulmalı, imzalı hali ile sisteme yüklenmelidir. Bu form, fiziki proje teslimleri yapılırken, gönderilecek kimlik zarfının içine imzalı asıl doküman hali ile konulmalıdır.
3. Yarışmacılar, yarışma ile ilgili sorularını yarışma ilanından itibaren en geç 17 Haziran 2019 saat 17.00’ye kadar iletişim@cuhadaroglu.com adresi üzerinden iletmelidir.
4. Sorular ve yanıtları 28 Haziran 2019 tarihinde www.ogrenciprojeyarismasi.com adresinde yayınlanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar web sitesinde ilan edilecektir. Sorulara telefonla yanıt verilmeyecektir.
5. Sonuçların duyurulması ile Jüri Değerlendirme raporu www.ogrenciprojeyarismasi.com adresinde yayınlanacaktır. Bu tarihin ertelenmesi durumunda gerekli bilgilendirme www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yapılacaktır.
6. Yarışma hakkındaki tüm duyurular www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yapılacaktır.
7. Tüm projelerin yer aldığı Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması Kataloğu dijital hali, 4 Kasım 2019 tarihinde www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesine yüklenecektir.
8. Kargo teslim sürelerinin 1-3 iş günü arasında değiştiği bazı şehirlerde, kargoya verilen projelerin ise en geç 05 Eylül 2019 Perşembe günü saat 17.00’ye
9
kadar proje teslim adresine ulaştırılmış olması gerekmektedir. Kargo teslim tutanağı sisteme yüklenmeyen, 02 Eylül 2019 tarihinden sonra kargoya verilen veya 05 Eylül 2019 tarihinden sonra proje teslim adresine ulaşan projeler kabul edilmeyecektir.
9. Tüm projelerin yer aldığı Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması Kataloğu 4 Kasım 2019 tarihinde www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesine yüklenecektir.
10. Kolokyum ve ödül töreninin yapılacağı adres, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesinde yayınlanacaktır.
ÖDÜLLER
1. Ödül 6000 TL
2. Ödül 4000 TL
3. Ödül 3000 TL
Eşdeğer Mansiyonlar (1000 TL x 3 adet)
Dereceye girenlerin kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj başvuruları, ÇUHADAROĞLU tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.
JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN ADLARI VE KİMLİKLERİ
2019 Yılı Asli Jüri Üyeleri: İmza
Çiğdem Polatoğlu (Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi) (Jüri Başkanı) ……………
Ş.Tülin Görgülü (Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi) ………………………..
F. Pınar Arabacıoğlu (Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi) ………………………….
Ervin Garip (Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi) ………………………………….
Rıfat Gökhan Koçyiğit (Dr. Öğr. Üyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)…….
Alper Derinboğaz (Y. Mimar, Salon Architects)………………
Hakan Demirel (Y. Mimar, Suyabatmaz Demirel Mimarlık Ofisi)……………
Yedek Jüri Üyeleri:
Serhat Başdoğan (Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi) …………….
Polat Darçın (Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi) …………..
Raportörler:
Serhat Ulubay (Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi) ……………….
S. Serkan Ustaoğlu (Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi) …………….Yazı Buraya