SONUÇ İLANI
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
 
İhale kayıt numarası : 2020/519858
1- İhalenin
a) Tarihi : 05.11.2020
b) Türü : Yapım işi
c) Usulü : Açık
d) Yaklaşık Maliyeti : 12.262.727,53 TRY
2- İhale konusu yapım işinin
a) Adı : ADANA İLİ, YUMURTALIK HÜKÜMET KONAĞI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
b) Yapılacağı yer : Adana
c) Süresi : 500
3- Teklifler
a) Doküman Satın Alan Sayısı : 28
b) Dokümanı EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indiren sayısı : 28
c) Toplam Teklif Sayısı : 17
d) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 7
e) Yerli istekli lehine
fiyat avantajı uygulaması : Uygulanmamıştır
4- Sözleşmenin
a) Tarihi : 29.12.2020
b) Bedeli : 9.137.000,00 TRY
c) Süresi : 04.01.2021 - 18.05.2022
www.ekap.kik.gov.tr